"Weten wat je niet weet en onderzoeken wat je denkt te weten."


Cultuuronderzoek

Waarom een cultuuronderzoek

Om te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Of waarom ze iets juist niet doen, wat misschien wel van ze wordt verwacht. Om te begrijpen welke zaken bepaald gedrag in stand houden. En om te onderzoeken welke acties nodig zijn om een verandering te laten plaatsvinden. Of waar de ontwikkelpotentie ligt. Om deze potentie te benutten en de cultuur in te zetten om van binnenuit de verandering te dragen. Om beleidsmatig aan te sluiten bij de huidige situatie.

Je wilt impact. Met het team of de organisatie. Misschien zelfs met een andere partij. Dan moet je zeker iets met cultuur. Het beleid is misschien wel duidelijk, maar je wilt de ongeschreven regels begrijpen en de patronen en verbanden zien waarom de mensen doen wat ze doen. Of, nogmaals, waarom ze niet doen wat ze wellicht zouden moeten doen. Of je wil dat ze doen.

Soms is er gedoe in het team, loopt het gewoon niet helemaal lekker. Binnen een team of op een afdeling. Er kunnen problemen zijn in de samenwerking en onderlinge omgang of er is een onveilige werksfeer door ongewenst gedrag. Of men lijkt elkaar niet goed te verstaan. De vinger leggen op de zere plek lukt niet helemaal, want wat en waar is die zere plek? Een cultuuronderzoek naar de sociale en/of psychologische veiligheid is dan een uitkomst.

Bij gedoe is niets doen geen optie. Om te werken aan impact zijn nieuwe verbanden en fundamentele inzichten van belang. En die komen helaas niet zomaar aanwaaien.

Wat is een cultuuronderzoek

Een cultuuronderzoek levert een foto op van jouw team. Maar dan in beeld en verhaal. Alle losse flodders verbonden tot herkenbare patronen. Het helpt je nieuwe verbanden te leggen en geeft je nieuwe inzichten. Zodat je weet waar het team staat.

Een cultuuronderzoek geeft inzicht in de aspecten die het huidige gedrag stimuleren en in stand houden: de gewoonten, de ‘zo doen we dat hier’, de ongeschreven regels, patronen en routines. Het legt de uitdagingen in het team bloot en biedt aanknopingspunten om deze aan te pakken.

Het cultuuronderzoek

Bij een cultuuronderzoek kijken we samen naar de onderzoeksvraag en de daarbij passende onderzoeksmethodes. Een cultuuronderzoek is altijd anders. In doelstelling, duur en opzet. Immers is elke onderzoeksvraag, team(samenstelling), locatie en organisatie anders. De methode van het onderzoek moet daar op worden aangepast.

Tijdsinvestering

Wil je echt achter de betekenisgeving komen dan kost dit tijd. Een troebel beeld is ook een beeld, maar scherper is altijd beter. Afhankelijk van de vraag, onderzoekmethodes en grootte van het te onderzoeken team en locatie(s) bepalen we hoeveel dagen er nodig zijn.

Veldwerk

Het belangrijkste gedeelte is het veldwerk. Super belangrijk zelfs, omdat mensen vaak iets anders doen dan ze zeggen. Dat maakt dat een cultuuronderzoek niet kan zonder observeren en participeren. Het onderzoek vindt daarom vooral plaats op de werkplek. Op de werkvloer, in vergaderzalen, op kantoor, bij het koffiezetapparaat. Overal waar ik kan voelen, zien, horen, beleven, praten en interviewen. Informatie is overal. En dat is het verzamelen waard. Ik spreek de mensen die ik volgens anderen vooral niet moet spreken, luister naar wat mensen niet zeggen en zelfs de stickers op het toilet doen ertoe.

Ik zoek het verhaal van binnenuit. Om daarna te zoeken naar de patronen, betekenisgeven aan het gedrag. Daarbij hoort het verklaren en analyseren wat de gevonden patronen betekenen voor het huidige doel van het team of de onderzoeksvraag.

Informatie zit niet alleen in de mens of tussen de mensen. Beleidstukken, verslagen, organogrammen, folders en websites zijn ook informatie. Eigenlijk begint het onderzoek al bij de eerst verstuurde mail. Of belletje. Alles is informatie voor de cultuuronderzoeker. En alle informatie doet er toe.

En dan?

Cultuurfoto - presentatie

Van alle verzamelde informatie maak ik een 'cultuurfoto'. Geen rapport. Een rapport geeft het beeld en verhalen niet altijd goed weer. Tijdens een presentatie presenteer ik de cultuurfoto. Dit is voor alle betrokkenen en is meteen de perfecte plek om te vragen wat ze herkennen, of wat niet, en wat de volgende stap zou moeten zijn.

Hierna vindt er een afrondingsgesprek plaats, hierbij is het mogelijk om een plan te maken voor de gewenste verandering of implementatie. Hier stopt het cultuuronderzoek. Mocht er behoefte zijn aan een advies- of een trainingstraject dan bespreken we of dit met mij kan, de organisatie dit zelf kan oppakken of met iemand anders. Het is van de veranderpotenties, onderwerpen en verloop van het onderzoek afhankelijk of ik hierin een rol kan spelen.

Catova cultuuronderzoek

Meer weten? Maak gerust een afspraak. Ik kom graag langs.


Ervaring opdrachtgevers 

"Ik vind het mooi hoe Carla zonder vingerwijzen in een half uur een scherpe analyse geeft, maar de toeschouwer zelf de conclusies laat trekken. Met dit verkennende onderzoek heeft Carla ons al volop praktische tips gegeven om direct de samenwerking te verbeteren. Daarnaast heeft ze ook de dieperliggende cultuuraspecten aan het licht gebracht. Dit gaat ons heel goed helpen."

Simon - Veiligheidsadviseur

"Met haar inzet, betrokkenheid en aandacht voor de mensen om haar heen, openen deuren die anders slechts op een kier zouden komen te staan. Mensen voelen zich door haar gehoord nog voor ze zijn uitgesproken."

Diede - Teammanager HIC GGZ

"Ik heb met veel plezier gekeken naar hoe Carla het onderzoek binnen ons team geoperationaliseerd heeft. De politie is niet altijd de makkelijkste organisatie om als extern onderzoeker aan de slag te gaan, maar ze heeft ze toch een paar mooie quotes weten te ontlokken."

Anoniem - Operationeel specialist Politie

Catova Cultuuronderzoek