"Kijken wat het team nodig heeft en dan samen bouwen of verstevigen."


Teamtraject veiligheid

Je wil dat een team zich veilig voelt en het werk met plezier doet. Dat er naar elkaar wordt omgekeken, dat men elkaars kwaliteiten ziet én inzet en dat men elkaar aanspreekt als iets minder goed gaat. Dit is echter niet vanzelfsprekend en niet met een trucje of een paar gesprekken of bijeenkomsten te fixen. 

 

Maar wat doe je dan als medewerkers elkaar niet meer verstaan of begrijpen? Er iets aan de hand is, maar het komt steeds net niet duidelijk op tafel te liggen. Men wel wil veranderen, maar heeft geen idee hoe of waarin?

 

Ik vind dat je dan niet om de heersende cultuur heen kan. Deze moet eerst duidelijk zijn. Maar wat is nou de cultuur van de organisatie of het team? Is dat wat op papier staat ook zichtbaar en voelbaar op de werkvloer? Is er iets in die cultuur wat invloed heeft op het niet vooruitkomen als team? Is de heersende cultuur wel dat wat iedereen wenst? 

 

Tijdens de trajecten richt ik mij op het op tafel leggen van mijn bevindingen. Zonder oordeel. Toch schroom ik niet om een spiegel voor te houden. Dingen te checken, te bevragen. Bij iedereen, want een cultuur ben je samen.

Motivatie, eigen regie en verantwoordelijkheid

Ik ondersteun medewerkers binnen multidisciplinaire samenwerkingen om de onderlinge communicatie te verstevigen, werkprocessen effectiever te laten verlopen en het gevoel van veiligheid te vergroten. Zodat de medewerker met motivatie en eigen regie en verantwoordelijkheid het werk doet en er sprake is van een stevige multidisciplinaire samenwerking. Met als gevolg een verbetering in de dienstverlening en verbetering in het werkplezier bij het team.


Mijn werkwijze

Ik ben tijdens de trajecten veel op de werkvloer aanwezig. Dus niet alleen tijdens geïnitieerde bijeenkomsten, maar daar waar en wanneer het gewoonlijk echt gebeurt. Op de werkvloer sta ik dicht op het (werk- en team)proces en krijg ik snel inzicht in de groepsdynamiek en de knelpunten die spelen.

Ik vind het tof om medewerkers zelf te laten inzien wat zij nodig hebben om zich veilig te voelen. En om hier samen mee aan de slag te gaan. 

"Het komt er op neer dat ik aanwezig ben op de afdeling. Ik deel mijn bevindingen recht voor ieders raap en soms met humor. Altijd onderbouwd, opbouwend en met respect."

Met mijn achtergrond als senior psychiatrisch verpleegkundige heb ik kennis over het effectief inzetten van het (verpleegkundig) proces en dossiervoering. Met als voordeel dat ik op werkproces en teamproces kan begeleiden en deze processen elkaar kan laten ondersteunen.

Daarnaast ben ik specialist in agressiehantering en sociale veiligheid en is het mogelijk het traject aan te vullen met training op deze gebieden. Alles voor een brede aanpak van het verbeteren van de veiligheid.


Ervaring opdrachtgevers

"Carla is een enorme meerwaarde voor ons team. Door eerst te levellen met het team krijgt ze al snel het overwicht dat een coach nodig heeft en kan ze ons haarfijn uitleggen waar de verbeterpunten liggen. Het is erg fijn om haar verfrissende, objectieve visie te horen en de feedback ontvangen wij dan ook altijd goed onderbouwd en met de nodige humor. Carla is in staat om ons zelf tot inzichten te laten komen in plaats van ze voor te kauwen voor ons. Voor mij als ervaringsdeskundige is het erg geruststellend dat Carla enorm vanuit het cliëntenperspectief denkt en veel oog heeft voor de bejegening richting de cliënt."

 David - Ervaringsdeskundige

"Ik ben positief over de bijdrage van Carla in het team. Ik vind haar laagdrempelig in de benadering en volgens mij heeft ze processen die spelen goed in beeld. Ik vind dat ze super helder omschrijft wat er gebeurt in het team en welke benadering helpt. Dat maakt dat ik er zelf ook beter van een afstand naar kan kijken, kan bepalen wat mijn aandeel is en waar er ruimte tot verbetering is."

Teamlid – psycholoog


Opdrachtgevers Teamtraject