"Kijken wat het team nodig heeft en dan samen bouwen of verstevigen."


Traject teamcoaching

Het vergroten van kennis en zelfvertrouwen van de hulpverleners is belangrijk voor het verstevigen van het werkplezier en het gevoel van veiligheid. Het vergroten van het zelf-reflecterende en zelfsturende vermogen van het team helpt om het team de samenwerking en de zorg verder te verbeteren.

 

Tijdens de trajecten richt ik mij op de mogelijkheden en talenten die de hulpverlener en het team zelf al bezit en stimuleer deze aan te spreken en te benutten. Daarnaast zoek ik naar mogelijkheden om de gezamenlijke taal en het (verpleegkundige) proces te verstevigen.

 

Het traject bestaat uit 3, 6 of 12 maanden teamcoaching. Voorafgaande aan het traject is het mogelijk een cultuuronderzoek in te zetten als basis voor het traject. Tijdens de trajecten is het ook mogelijk dat ik een training of bijeenkomsten adviseer / initieer. De duur is onder andere afhankelijk van de grootte van het team, de vraagstukken / doelstellingen en beoogde resultaten.


Mijn werkwijze

Ik ben tijdens de trajecten voornamelijk aanwezig op de werkvloer. Beleid is belangrijk, maar om de zorg te verbeteren heb je hulpverleners nodig. Door aanwezig te zijn op de werkvloer sta ik dicht op het (werk- en team)proces en krijg ik snel inzicht in de groepsdynamiek en de knelpunten die spelen.

 

Ik vind het tof om hulpverleners te laten inzien wat zij nodig hebben om zich veilig te voelen. En om hier samen mee aan de slag te gaan. Samen bouwen, of misschien eerst verstevigen: dat is waar ik goed in ben. Soms met een kleine verandering, soms met de nodige implementaties. Maar altijd met resultaat in het gevoel van veiligheid en het werkplezier.

 

Mijn opleiding tot cultuuronderzoeker is hierbij een grote meerwaarde. Want om samen impact te kunnen maken kan je niet om de heersende cultuur heen. Hierbij aansluiten, of misschien wel een beetje aan rammelen, heeft altijd mijn aandacht.

Implementeren omdat het moet is niet aan mij besteed. Ik ben niet iemand die meteen oplossingen aandraagt of implementaties oplegt. Voor mij is het dan ook van belang dat het team een samenwerking wil aangaan, mijn aanwezigheid moet niet alleen worden ervaren als iets dat opgelegd wordt door de directie of management.

Als senior psychiatrisch verpleegkundige heb ik veel kennis over het effectief en consistent inzetten van het (verpleegkundig) proces en dossiervoering. Dit heeft als voordeel dat ik zowel op werkproces als teamproces kan begeleiden en deze processen elkaar kan laten ondersteunen.

Daarnaast ben ik specialist in agressiehantering en sociale veiligheid en is het mogelijk de coaching uit te breiden met training op deze gebieden. Zo is er een bredere aanpak van het verbeteren van de veiligheid mogelijk.


"Het komt er op neer dat ik aanwezig ben op de afdeling. Ik deel mijn bevindingen recht voor ieders raap en soms met humor. Maar altijd onderbouwd, opbouwend en met respect."Ervaring opdrachtgevers

"Carla is een enorme meerwaarde voor ons team. Door eerst te levellen met het team krijgt ze al snel het overwicht dat een coach nodig heeft en kan ze ons haarfijn uitleggen waar de verbeterpunten liggen. Het is erg fijn om haar verfrissende, objectieve visie te horen en de feedback ontvangen wij dan ook altijd goed onderbouwd en met de nodige humor. Carla is in staat om ons zelf tot inzichten te laten komen in plaats van ze voor te kauwen voor ons. Voor mij als ervaringsdeskundige is het erg geruststellend dat Carla enorm vanuit het cliëntenperspectief denkt en veel oog heeft voor de bejegening richting de cliënt."

 David - Ervaringsdeskundige

"Ik ben positief over je bijdrage in het team. Ik vind je laagdrempelig in de benadering en volgens mij heb je processen die spelen goed in beeld. Ik vind dat je super helder omschrijft wat er gebeurt in het team en welke benadering helpt. Dat maakt dat ik er zelf ook beter van een afstand naar kan kijken, kan bepalen wat mijn aandeel is en waar er ruimte tot verbetering is."

Teamlid – psycholoog


Opdrachtgevers Teamcoaching