CATOVA

"Wat de reden van agressie ook is: Het hoort er niet bij, ook niet in de zorg! "


Veiligheid in de Zorg 

Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van hulpverleners blijvend te vergroten is een integrale aanpak nodig met, naast aandacht voor de competenties van de hulpverleners, ook aandacht voor beleid en cultuur. En deze combinatie heb ik te bieden. 

Veiligheid behoeft een brede aanpak

Je wilt als werkgever dat hulpverleners veilig kunnen werken in een fijne werkomgeving. Soms is er bij het team echter sprake van een gevoel van onveiligheid doordat de samenwerking niet soepel verloopt, omdat de werkprocessen niet duidelijk zijn of omdat er een toename is van agressie of lastig gedrag vanuit klanten en/of diens naasten. Immers overal waar mensen werken is er soms gedoe. Ook in de zorg.

De wens om het gevoel van veiligheid te vergroten, om de motivatie weer aan te wakkeren en om de zorgverlening te verbeteren is er. Maar hoe? Soms lijkt het alsof iedereen een andere taal spreekt en elkaar niet verstaat.

Dit is het moment dat ik wat kan betekenen voor het team!  Samen werken aan veiligheid.


Cultuuronderzoek

Waarom doen mensen wat ze doen? Cultuuronderzoek maakt inzichtelijk welke mechanismen bijdragen aan het huidige gedrag. Het biedt houvast om aanwezige dilemma's te managen en gewenste veranderingen in gang te zetten.

Lees meer....

Teamtraject

Communicatie binnen het multidisciplinaire team verstevigen, werkprocessen effectiever maken en het vergroten van het gevoel van veiligheid. Voor verbetering van de zorgverlening en het werkplezier bij het team.

Lees meer....

Trainingen

Omgaan met agressie, ongewenst gedrag en grensoverschrijdend gedrag. Communiceren doen we allemaal, maar het blijft een kunst en vaak hard werken. Ik verzorg altijd een training op maat passend bij de doelgroep en organisatie.

Lees meer....


Carla

Ik vind het tof om binnen alle lagen van een organisatie te kijken naar veiligheid. Het liefst mét de hulpverleners, want je hebt niks aan beleid dat niet gedragen wordt. En om de zorg te verbeteren heb je de hulpverleners nodig. 

"Ik wil dat iedere hulpverlener trots is op het vak         én veilig kan werken."

Tijdens al mijn trajecten vind ik het belangrijk dat de hulpverlener de vertaalslag kan maken naar de eigen praktijk. Dat men eventuele veranderingen niet als belastend ervaart, maar als een bijdrage aan goede zorgverlening.

Carla de Bruyn Catova

"Ik ben recht voor je raap, mijn onderbouwde bevindingen krijg je uiterst openhartig.
Altijd met respect en soms met wat humor."


Ervaring opdrachtgevers

"Met haar inzet, betrokkenheid en aandacht voor de mensen om haar heen, openen deuren die anders slechts op een kier zouden komen te staan. Mensen voelen zich door haar gehoord nog voor ze zijn uitgesproken."

Diede - Teammanager

"Carla is in staat om ons zelf tot inzichten te laten komen in plaats van ze voor te kauwen voor ons. Voor mij als ervaringsdeskundige is het erg geruststellend dat Carla enorm vanuit het cliëntenperspectief denkt en veel oog heeft voor de bejegening richting de cliënt."

David - Ervaringsdeskundige

“Ik heb Carla leren kennen als een betrokken persoon die vrij snel helder heeft wat belangrijk is voor het team. Door de fundering neer te zetten is er rust binnen het team gekomen.”

Rob - Verpleegkundige

"Carla maakt op een hele fijne manier contact met alle studenten en weet op een mooie manier een bijdrage te leveren aan hun leerproces (en ook die van mij)."

Tom - docent ROC FriesePoort


Opdrachtgevers


CrKBO NOBTRA Catova