CATOVA

"Wat de reden van agressie ook is: Het hoort er niet bij, ook niet in de zorg! "


Veiligheid in de Zorg 

Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van hulpverleners blijvend te vergroten is een integrale aanpak nodig met, naast aandacht voor de competenties van de hulpverleners, ook aandacht voor beleid en cultuur. En deze combinatie heb ik te bieden. 

Veiligheid behoeft een brede aanpak

Je wilt als werkgever dat hulpverleners veilig kunnen werken in een fijne werkomgeving. Soms is er bij het team echter sprake van een gevoel van onveiligheid doordat de samenwerking niet soepel verloopt, omdat de werkprocessen niet duidelijk zijn of omdat er een toename is van agressie of lastig gedrag vanuit klanten en/of diens naasten. Immers overal waar mensen werken is er soms gedoe. Ook in de zorg.

De wens om het gevoel van veiligheid te vergroten, om de motivatie weer aan te wakkeren en om de zorgverlening te verbeteren is er. Maar hoe? Soms lijkt het alsof iedereen een andere taal spreekt en elkaar niet verstaat.

En dat is het moment dat ik wat kan betekenen voor het team! Samen werken aan veiligheid.

Ik ondersteun hulpverleners binnen multidisciplinaire samenwerkingen om de onderlinge communicatie te verstevigen, werkprocessen effectiever te laten verlopen en het gevoel van veiligheid te vergroten. Zodat de hulpverlener met motivatie en eigen regie en verantwoordelijkheid het werk doet en er sprake is van een stevige multidisciplinaire samenwerking. Met als gevolg een verbetering in de zorgverlening (verminderen dwang- en drangmaatregelen, effectiever omgaan agressie, duidelijker beleid) en verbetering in het werkplezier bij het team.

Naast teamcoach en cultuuronderzoeker ben ik ook specialist in agressiehantering en sociale veiligheid. Daarnaast heb ik als senior psychiatrisch verpleegkundige veel kennis opgedaan over het effectief en consistent inzetten van het (verpleegkundig) proces en dossiervoering. Ik ben tijdens de trajecten aanwezig op de werkvloer en sta daarom dicht op het (werk- en team)proces en krijg snel inzicht in de groepsdynamiek en de knelpunten.

Door middel van het verstevigen van de eigen regie en verantwoordelijkheid van de eigen discipline, het verbeteren van de communicatie onderling en het verbeteren dan wel verstevigen van de werkprocessen, zijn er mooie resultaten te behalen.


Cultuuronderzoek

Waarom doen mensen wat ze doen? Cultuuronderzoek maakt inzichtelijk welke mechanismen bijdragen aan het huidige gedrag. Het biedt houvast om aanwezige dilemma's te managen en gewenste veranderingen in gang te zetten.

Lees binnenkort verder....

Teamtraject

Het vergroten van kennis en zelfvertrouwen van het team is het uitgangspunt. Ook het benutten van de eigen mogelijkheden en talenten, het verstevigen van de gezamenlijke taal en verstevigen van het (verpleegkundige) proces.

Lees verder....

Training

Omgaan met agressie, ongewenst gedrag en grensoverschrijdend gedrag. Communiceren doen we allemaal, maar het blijft een kunst en vaak hard werken. Ik verzorg altijd een training op maat passend bij de doelgroep en organisatie.

Lees verder....


Carla

Ik vind het tof om binnen alle lagen van een organisatie te kijken naar veiligheid. Het liefst begeef ik mij op de werkvloer, want je hebt niks aan beleid dat niet gedragen wordt. En om de zorg te verbeteren heb je de hulpverleners nodig. 

"Ik wil dat iedere hulpverlener trots is op het vak én veilig kan werken."

Tijdens al mijn trajecten vind ik het belangrijk dat de hulpverlener de vertaalslag kan maken naar de eigen praktijk. Dat men eventuele veranderingen niet als belastend ervaart, maar als een bijdrage aan goede zorgverlening.

Carla de Bruyn Catova

"Ik ben recht voor je raap, mijn onderbouwde mening krijg je uiterst openhartig.
Wel altijd met respect en soms met wat humor."


Ervaring opdrachtgevers

"Met haar inzet, betrokkenheid en aandacht voor de mensen om haar heen, openen deuren die anders slechts op een kier zouden komen te staan. Mensen voelen zich door haar gehoord nog voor ze zijn uitgesproken."

Diede - Teammanager

"Carla is in staat om ons zelf tot inzichten te laten komen in plaats van ze voor te kauwen voor ons. Voor mij als ervaringsdeskundige is het erg geruststellend dat Carla enorm vanuit het cliëntenperspectief denkt en veel oog heeft voor de bejegening richting de cliënt."

David - Ervaringsdeskundige

“Ik heb Carla leren kennen als een betrokken persoon die vrij snel helder heeft wat belangrijk is voor het team. Door de fundering neer te zetten is er rust binnen het team gekomen.”

Rob - Verpleegkundige

"Carla maakt op een hele fijne manier contact met alle studenten en weet op een mooie manier een bijdrage te leveren aan hun leerproces (en ook die van mij)."

Tom - docent ROC FriesePoort


Opdrachtgevers


CrKBO NOBTRA Catova