"Ongewenst gedrag is lastig en lastig gedrag vaak ongewenst."


Training Omgaan met Agressie

Ondanks dat we agressie en ongewenst gedrag tegenkomen tijdens ons werk betekent het niet dat 'het er maar bij hoort'. Omgaan met agressie of ander ongewenst gedrag is niet altijd even makkelijk. Toch is het belangrijk dat je als hulpverlener wel grenzen stelt aan het ongewenste gedrag van de ander. Voor jezelf, maar ook voor de patiënt.

 

Ik verzorg al jaren met veel plezier incompany trainingen rondom het onderwerp agressie, grensoverschrijdend gedrag, communicatie en sociale veiligheid. Ik maak hierbij gebruik van verschillende modules, maar stel altijd een voor jouw team of organisatie passend programma samen, rekening houdend met doelgroep en de leervraag.

Mijn aanbod gaat verder dan een dag of dagdeel training. Om het leerrendement te vergroten, maak ik gebruik van trajecten. Dat houdt in dat er tussen 2 of meerdere trainingsdagen momenten zijn waarbij er aandacht is voor borging en transfer naar de praktijk. De investering zit 'm immers niet in één dag training, maar in het gevoel van veiligheid van de medewerkers.


Trainingen zijn een mooie aanvulling op het veiligheidsbeleid van een organisatie. Een training kan echter nooit op zichzelf staan. De kans dat het een ‘losse flodder’ wordt is dan groot. Borging is erg belangrijk om zoveel als mogelijk uit de investering te halen, maar belangrijker nog: om het gevoel van veiligheid bij de hulpverleners te behouden. Ik laat mijn training (traject) graag aansluiten bij het beleid van de organisatie en geef advies voor borging van de training in de praktijk.

Een (verkennend) kwalitatief cultuuronderzoek binnen het team of organisatie is een goede optie om te komen tot de juiste inhoud van de training en zo de borging te optimaliseren. Bespreek gerust de mogelijkheden.

Catova Carla Training Agressie

Ik vind het belangrijk dat er in de training een veilig leerklimaat is, ruimte voor eigen inbreng en ruimte voor humor. Leren moet, ondanks het onderwerp, wel leuk zijn en zeker niet saai. Naast het aanbieden van de benodigde theorie en onderbouwing, middels verschillende methodieken en (eigen) ervaringen uit de praktijk, is observerend leren én ervaringsgericht leren (het uitproberen van vaardigheden) iets wat ik stimuleer. Juist dan is de koppeling naar de praktijk beter te maken. Ik maak in mijn trainingen altijd gebruik van een trainingsacteur met specialisme zorg en agressie.


Ervaring opdrachtgevers

"Carla weet tijdens de workshop een sfeer te creëren waarin er ruimte is voor humor (o.a. zelfspot), gelijkwaardigheid en een open cultuur. Ze houdt de sfeer rustig, is gericht op interactie (en juist niet alleen maar zenden) en speelt in op wat er gebeurt. Geen standaard PowerPoint die even door geploeterd wordt. Ze gaat op een prettige manier in op wat de collega’s zeggen en weet ook door te vragen en de goede vragen te stellen."

Henriët - Teammanager Dimence

"Eindelijk een training met oog voor 'het echte leven'. Geen trucjes die je in de praktijk toch niet gebruikt, maar duidelijke handvatten die direct toe te passen zijn en het vertrouwen dat mijn lijf ook al goede dingen doet en aangeeft."

Cursist - Ambulant hulpverlener

"Prima balans tussen theorie - praktijk - humor. Tijd vloog voorbij!"

Cursist - Verpleegkundige

"Mooie ontspannende wijze van training geven met veel ruimte voor humor en relativering. 'Tussen de regels door' informatie vind ik prachtig."

Cursist - Verpleegkundige


Inschrijving in het CRKBO-register is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Ik sta als docent geregistreerd op www.crkbo.nl  Ik ben erkend trainer bij de Nederlandse Orde van Beroepstrainers www.NOBTRA.nl