Home » Training » Trainingsactrice

Trainingsactrice 

Zelf al docent of trainer en wil je graag iets meer kennis of leermogelijkheden aan je (les)programma toevoegen? Ik kan goed samenwerken en sta graag naast je voor de klas of groep. Dat kan als trainingsactrice of als co-trainer / docent.


Trainingsactrice

Als trainingsactrice ben ik gespecialiseerd in het spelen van een rol binnen leersituaties. Denk aan praktijksimulaties (rollenspellen) bij een training, assessment, coachingstraject of klantonderzoek (bijvoorbeeld als ‘mystery guest’). Als trainingsactrice ben ik dienstbaar aan de cursist, mijn doel is immers dat deze kan leren. Het kunnen geven van gerichte feedback onderscheidt mij als trainingsactrice van een 'gewone' acteur.

Als trainingsactrice ben ik ook dienstbaar aan de trainer. Ik neem kennis en vaardigheden mee om jou als trainer te ondersteunen bij je training of les. Ik kan je aanvullen door het zijn van 'levend lesmateriaal' en zo het intrainen van gedrag mogelijk te maken, tot het volledig samenwerken als co-trainer.

Uiteraard neem ik mijn praktijkervaringen uit de GGZ mee, ook in mijn rol als trainingsactrice. Doel van trainingsactrice

Het doel van mij als trainingsactrice is om bij de cursist een ervaringsmoment te creëren. Een moment waarbij het denken, voelen, handelen en beleven van de cursist bij elkaar komt. De cursist kan zo daadwerkelijk ervaren wat zijn/haar gedrag bij de ander oproept. Hij/zij krijgt de mogelijkheid om bepaald gedrag uit te proberen, leert of zijn/haar manier van communiceren effectief is en krijgt de mogelijkheid om zijn/haar manier van communiceren te perfectioneren.


Manier van spel

Er zijn verschillende manieren van spel mogelijk. Als trainer of docent beslis je, eventueel samen met mij als trainingsactrice welke manier passend is bij de doelgroep, training en/of doel van de praktijksimulatie.

Natuurlijk spel
Als trainingsactrice maak ik hierbij mijn emoties en gemoedstoestanden niet groter dan dat ze zijn. Mijn gedachten, gevoelens, gedragingen en belevingen zijn in het spel natuurlijk en realistisch. Omdat natuurlijk spel ervoor zorgt dat het ervaringsmoment van de cursist zo reëel mogelijk is, wordt de leerervaring vergroot. 

Scenario’s
Dit zijn vooraf bepaalde simulaties waarbij de tekst grotendeels is vastgelegd. Dit is alleen mogelijk in samenwerking met één of meerdere andere trainingsacteur(s). Hierbij is het voor mij geheel duidelijk wat ik ga doen. Het is de bedoeling dat cursisten bij het opnieuw spelen van de simulatie mij informatie geven of dat ze zelf inspringen.

Improvisatie
Bij improvisatie stap ik met beperkte informatie in een praktijksimulatie. Tijdens de simulatie speel ik een personage en reageer ik op de cursist. Ik weet van tevoren dus niet precies wat ik ga zeggen of doen. Het gedrag van de cursist bepalen mijn gedachten, emoties en gedragingen. Ik houd hierbij altijd rekening met de theorie, het doel van de training en met de leerwens van de cursist.


Vormen praktijksimulaties

Als trainer of docent bepaal je welke spelvorm het beste aansluit bij het onderwerp van de training. Dit kan ook in overleg met mij als trainingsactrice. Mijn mogelijkheden zijn:

Vooraf bepaalde casuïstiek
Dit betreft een simulatie waarbij de informatie vóóraf door de trainer is opgesteld. Vooraf is dus duidelijk welke situatie er gespeeld gaat worden. Een kortdurende casuïstiek simulatie duurt maximaal een kwartier. Een langdurige casuïstiek simulatie betreft vaak een situatie met een grotere complexiteit. Deze duren vaak langer dan een kwartier.

Niet vooraf bepaalde casuïstiek
Hierbij is de informatie voor mij vooraf niet bekend. Tijdens de training wordt er een casuïstiek opgesteld, vaak ingebracht door de cursist. Daarom sluit deze praktijksimulatie goed aan bij de dagelijkse praktijk van de cursist.

Het regiemodel
Hierbij speel ik, samen met een andere trainingsacteur, een vooraf vastgelegde praktijksimulatie. Na het spelen van de scène wordt de simulatie opnieuw gespeeld. De cursisten krijgen de mogelijkheid om tijdens het spelen aanwijzingen te geven aan mij of mijn collega-acteur. De verkregen aanwijzing worden gelijk toegepast door de acteur of de cursist neemt het van één van de acteurs over. Het effect van verschillende gedragingen binnen één en dezelfde situatie wordt op deze manier helder gemaakt.


Feedback geven

Feedback geven is een belangrijk onderdeel van het werk als trainingsacteur. Ik geef altijd terug wat er goed ging tijdens de simulatie. En geef aandachtspunten mee om het contact effectiever te laten verlopen. Feedback geven kan vanuit verschillende invalshoeken. Uiteraard doe ik dit altijd met respect voor de cursist en diens leerdoel. 

Feedback tijdens het spelen
Hierbij geef ik in de simulatie feedback over het gedrag en de manier van communiceren van de cursist. Ik geef uiteraard altijd feedback tijdens het spel, omdat ik tijdens de praktijksimulaties altijd reageer op het gedrag van de cursist. Echter met ‘feedback geven tijdens het spelen’ maak ik als trainingsactrice expliciet en woordelijk kenbaar wat ik denk, voel en beleef tijdens de interactie met de cursist.

Feedback vanuit de acteur zelf
Als ik na een praktijksimulatie vanuit mezelf feedback geef, gebruik ik hierbij de helikopterview. Ik vertel hierbij precies wat ik dacht, voelde en beleefde. Ik kan zo als trainingsactrice goed aangeven wat het gedrag en de manier van communiceren van de cursist teweeg bracht bij het personage.

Feedback vanuit mijn rol
Het geven van feedback na de simulatie vanuit het gespeelde personage. Ik geef hierbij feedback met alle gedachten en gevoelens die ik tijdens het rollenspel ook heb ervaren. Dus ben ik als zijnde personage verdrietig als de simulatie wordt stopgezet, dan geef ik vanuit dat verdriet ook mijn feedback.


Samenwerken? Of zijn er nog vragen over het werken met een trainingsactrice? Neem gerust contact met me op!


"Bedankt voor je geweldige inbreng binnen de leereenheid 'omgaan met agressie en PTSS'. Je maakt op een hele fijne manier contact met alle studenten en weet op een mooie manier een bijdrage te leveren aan hun leerproces (en ook die van mij)."

Tom - docent ROC FriesePoort


De portretfoto's op mijn site zijn gemaakt door Remke Maris Fotografie