Inhoud Trainingen

Een training heeft pas nut als de vertaalslag naar de praktijk gemaakt kan worden. Dat maakt dat het van belang is de training op maat samen te stellen aan de hand van de doelgroep, organisatie en hetgeen dat de medewerkers in de praktijk tegenkomen en ervaren. Onderstaande modules kunnen hiervoor als leidraad gebruikt worden.

Modules 

Spanningsregulatie

Wat doet spanning met je lijf en hoe kan je spanning herkennen? Welke invloed heeft spanning op ons handelen en functioneren? Hoe ziet je eigen blauwdruk met betrekking tot spanningsopbouw eruit? Wat zijn concrete en toepasbare tips om spanning werkbaar te houden?

Vooral in het contact met de ander maak je gebruik van het belangrijkste instrument dat wij gebruiken in de zorg: jezelf, je lijf. Hoe zorg je ervoor dat dit instrument zo optimaal als mogelijk kan functioneren. Ook, of juist, tijdens heftige of spannende situaties. Want wat heb je aan kennis en kunde als je deze vanwege de spanning niet weet toe te passen?

 

Communicatie

We doen het de hele dag, toch is het soms knap lastig. Communiceren. Vooral bij lastig of ongewenst gedrag. Als hulpverlener wil je er graag voor de patiënt en diens naasten zijn, maar het is ook belangrijk jezelf niet voorbij te lopen. En laten we eerlijk zijn, behulpzaam blijven en toch grenzen stellen is soms echt een uitdaging. Aandacht voor eigen valkuilen, visie van het team en een blik op de heersende ideeën m.b.t. hulpverlenen en empathie. En uiteraard de kunst van het grenzen stellen.

 

Verbale Weerbaarheid

Tijdens een confrontatie met een persoon die ongewenst of agressief gedrag vertoont, is het van belang te weten welke communicatietechnieken je kan inzetten. Maar wanneer doe je nou precies wat en hoe? Want immers zijn ook de toon, mimiek en houding naast communicatieve vaardigheden van belang om de verbale weerbaarheid te vergroten.

 

Persoonlijke Veiligheid

Als je te maken hebt met fysieke agressie of de kans hierop, is het goed te weten hoe je jezelf fysiek kan verdedigen. Hoe kan je je zelf het beste verweren tegen fysieke agressie zonder ingewikkelde technieken toe te moeten passen. Het fysiek verweren richt zich op het met je houding de-escaleren, een veilige houding aannemen en rekening houden met afstand en nabijheid. Maar vooral hoe er optimaal gebruik gemaakt kan worden van je primaire schrikreactie.

 

Fysieke Teamtechnieken

Op klinische afdelingen wil je als team op een veilige manier ingrijpen als een situatie toch escaleert. Bij incidenten waarbij fysiek ingrijpen door een team noodzakelijk is, is het wel belangrijk hierbij teamtechnieken te gebruiken die zowel humaan als veilig zijn voor alle betrokken partijen. Bij fysiek ingrijpen moet het doel, naast het herstellen van veiligheid, ook contactherstel zijn.

 

Bij de teamtechnieken wordt rekening gehouden met de reflexen van de patiënt, het humane aspect bij ingrijpen en de context (de praktijk). Wet- en regelgeving, communicatie onderling en herstel met patiënt, als ook de invloed van spanning op onze waarneming en handelen krijgt aandacht. Hoe organiseer je met deze kennis toch optimale veiligheid met je collega's.

 

Veiligheidsbeleid

Naast het voorkomen van en het omgaan met ongewenst gedrag of agressie is het belangrijk aandacht te besteden aan het veiligheidsbeleid. Juiste opvang en nazorg is van groot belang om (extra) trauma te voorkomen. En inzicht in de mogelijkheden en het proces rondom het doen van aangifte kan ondersteunend zijn na een incident. Hoe is het veiligheidsbeleid bij jouw organisatie ingebed?