Tip van de Week: Verpleegkundige Dossiervoering

Gepubliceerd op 20 januari 2023 om 08:51

Verpleegkundige Dossiervoering

Elke week post ik op mijn social media kanalen een tip van de week. Een jaar lang elke week een tip. Gratis. Omdat kennis delen leuk is en omdat ik elke hulpverlener veiligheid en weerbaarheid gun. Hier de tips met betrekking tot de verpleegkundige dossiervoering.

De tips van de week op een rijtje

Tip #1

In de dagrapportage dienen de subjectieve belevingen van de hulpverlener (‘meneer is
onrustig’) altijd te worden onderbouwd met objectieve waarnemingen (‘meneer loopt de
gehele ochtend heen en weer over de gang’). Dit bevordert de continuïteit in de rapportage
en tijdens overleg met collega’s. En alleen dan is eventuele voortgang goed waar te
nemen.


Tip #2

Gebruik in de rapportage geen afkortingen die niet in de Dikke Van Dale staan. De rapportage
moet voor iedereen te begrijpen zijn (g.b., vpk, ld, zijn geen officiële afkortingen). Dit
voorkomt onduidelijkheid als rapportage door derden (patiënt, naaste, andere zorgverlener,
inspectie) wordt gelezen.

 

Tip #3

Signaleringsplannen kunnen, naast voor de patiënt zelf, ook ondersteunend zijn voor het
behandelteam. Door het signaleringsplan zodanig te beschrijven dat het voor het
verpleegkundig team een te gebruiken instrument is, verbeter je de continuïteit in bejegening
en benadering. Maar heb je ook invloed op de samenwerking onderling (en met patiënt) en
dus op het verbeteren van de zorg voor de specifieke zorgvrager.


Tip #4

Kijk af en toe kritisch naar de methodieken, plannen en lijsten die worden gebruikt. Waarom en
hoe worden ze gebruikt? Levert het een bijdrage aan het werk van de verpleegkundige? Kan er
iets weg? Of kan er iets aangepast worden zodat de effectiviteit toeneemt?

 

Tip #5

Zorg ervoor dat de verschillende methodieken, plannen en lijsten die tezamen het
verpleegkundig dossier vormen op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Te vaak zijn het
losse flodders, is er geen samenhang en blijft verbetering van continuïteit en effectiviteit
liggen. Zonde!

Poster

Hieronder vind je de tips van de week gebundeld in een te downloaden poster op A4 formaat. Hang ze op in het verpleegkundig kantoor of toilet, stop ze in je agenda of sla ze op in je telefoon. Af en toe even nalezen en dan toepassen in de praktijk. Behaal (kleine) succesmomentjes voor jezelf, dan is leren leuk en wordt het je vanzelf eigen!


«   »