Home » Trainingen » Trainingen Modules

Trainingen op Maat

Een training heeft pas nut als de vertaalslag naar de praktijk gemaakt kan worden. Dat maakt dat het van belang is de training op maat samen te stellen aan de hand van de doelgroep, organisatie en hetgeen dat de medewerkers in de praktijk tegenkomen en ervaren. Onderstaande modules kunnen hiervoor als leidraad gebruikt worden. Echter schroom alsjeblieft niet om met mij de wensen die er liggen bespreekbaar te maken. Aanpassingen zijn altijd mogelijk. 

Ik vind het in de training belangrijk dat er een veilig leerklimaat is, ruimte voor eigen inbreng en ruimte voor humor. Leren moet, ondanks de zwaarte van het onderwerp, immers wel leuk zijn. Naast het aanbieden van de benodigde theorie en onderbouwing, middels verschillende methodieken, is het oefenen van vaardigheden iets wat ik graag stimuleer. Juist dan is de koppeling naar de praktijk makkelijker te maken.  


Module Spanningsregulatie

Deze module richt zich op de kennis wat spanning met je lijf doet en hoe je spanning kunt herkennen. Je ontdekt je eigen blauwdruk met betrekking tot spanningsopbouw. Je krijgt concrete tips hoe je jouw lichaam en geest kunt inzetten om spanning werkbaar te houden. 

Invloed van spanning

Het contact met je cliënten wordt door hoge mate beïnvloed door hoe jij jezelf als gesprekspartner opstelt en gedraagt. Is de ander boos, agressief, of voel jij jezelf machteloos of geïrriteerd, dan verhoogt dat meteen je eigen spanning. En deze eigen spanning heeft meteen invloed op je denk- en handelingsvermogen. De kans dat je zelf in de verdediging of in de aanval schiet of dat je dicht klapt, neemt toe.

Spanning is niet altijd slecht: Enige spanning helpt je zelfs om adequaat op te treden. Als je signalen van toenemende spanning over het hoofd ziet en wanneer je de eigen spanning niet kunt beïnvloeden kan het echter een nadelig effect hebben. Je eigen spanning tijdens een lastig gesprek kunnen beïnvloeden zodat deze werkbaar blijft of wordt, heeft dus grote meerwaarde. Helder blijven denken en bewust kiezen wat je doet in het gesprek is immers wat je graag wil.

 

Vooral in het contact met de ander maak je gebruik van het belangrijkste instrument dat wij gebruiken in de zorg: jezelf, je lijf. Hoe zorg je ervoor dat dit instrument zo optimaal als mogelijk kan functioneren. Ook, of juist, tijdens heftige of spannende situaties. Want wat heb je aan kennis en kunde als je deze vanwege de spanning niet weet toe te passen?


Module Persoonlijke Veiligheid

Als je te maken hebt met fysieke agressie of de kans hierop, is het goed om te weten hoe je kan bijdragen aan je eigen fysieke veiligheid. En hoe je met je eigen houding invloed kan hebben op de agressie van de ander.

Onderwerpen

Theorie                                                                                                                                                                                                                   Theoretische onderbouwing. Je primaire schrikreactie heeft een functie. Dit is de basis voor de fysieke weerbaarheid. 

Wetgeving                                                                                                                                                                                                         Wat zegt de wet over zelfverdediging? 

Fysiek verweren                                                                                                                                                                                              Met je houding de-escaleren. Een veilige houding aannemen, rekening houdend met afstand en nabijheid. Optimaal gebruik kunnen maken van je primaire schrikreactie.

Ervaringsoefeningen                                                                                                                                                                              Fysieke weerbaarheid oefenen gebruikmakend van en rekening houdend met je primaire schrikreactie.

Eenvoudige bevrijdingstechnieken                                                                                                                                                         Technieken om los te komen bij vastpakken door agressor. 


Module Fysieke Technieken

Bij heftige incidenten waarbij fysiek ingrijpen door een team noodzakelijk is, is het belangrijk hierbij teamtechnieken te gebruiken die zowel humaan als veilig zijn voor alle betrokken partijen.

Onderwerpen

Visievorming
Bij fysiek ingrijpen moet het doel, naast het herstellen van veiligheid, ook contactherstel zijn. Er is aandacht voor de kaders van wetgeving, inspectie en de behandelrelatie. 

Teamtechnieken
Aanleren van de teamtechnieken waarbij rekening gehouden wordt met de reflexen van de patiënt, het humane aspect bij ingrijpen en de praktijk.

Communicatie
Afstemming met collega's onderling, een goede voorbespreking indien mogelijk, communicatie onderling tijdens crisis en communicatie gericht op contactherstel met de patiënt.

Stresshuis
Fysieke agressie (een heftig incident) heeft invloed op onze waarneming, denk aan tunnelvisie en audioblokkade. Hoe organiseer je met deze kennis toch optimale veiligheid met je collega's.

Praktijksimulaties
Oefenen met een trainingsacteur met zowel acute situaties als situaties waarbij voorbespreking mogelijk is.


Module Verbale Weerbaarheid

Tijdens een confrontatie met een persoon die ongewenst of agressief gedrag vertoont, is het van belang te weten welke communicatietechnieken je kan inzetten, maar ook hoe je verder invloed kan uitoefenen op de ander.

Onderwerpen

Visievorming
Is agressie een nood, een boodschap of crimineel gedrag?

Theorie
Vroegsignalering (inzicht waarneembaar gedrag ander, op tijd signaleren), verschillende vormen en oorzaken van agressie. 

Confronteren en de-escaleren 
Welke communicatietechnieken zijn er en wanneer gebruik je die? Inzicht in wanneer confronteren mogelijk is of wanneer er beter gekozen kan worden voor het inzetten van de-escaleren. 

Oefenen met trainingsacteur
Inzetten van confronteren en de-escaleren. Naast de communicatietechnieken wordt ook gekeken naar toon, mimiek en houding en het effect hiervan op de ander.


Module Veiligheidsbeleid

Naast het voorkomen van en het omgaan met ongewenst gedrag of agressie is het belangrijk aandacht te besteden aan het veiligheidsbeleid. Juiste opvang en nazorg is van groot belang om (extra) trauma te voorkomen. En inzicht in de mogelijkheden en het proces rondom het doen van aangifte kan ondersteunend zijn na een incident. Hoe is het veiligheidsbeleid bij jouw organisatie ingebed?

Onderwerpen

  • Vroegsignalering
  • Risicotaxatie
  • Incidenten melden
  • Aangiftebeleid
  • Sociale veiligheid
  • Opvang & nazorg
  • Wetgeving 
  • HIC-monitor