Tip van de Week: Opvang en Nazorg

Opvang en Nazorg

Elke week post ik op mijn social media kanalen een tip van de week. Een jaar lang elke week een tip. Gratis. Omdat kennis delen leuk is en omdat ik elke hulpverlener veiligheid en weerbaarheid gun. Hier de tips met betrekking tot opvang en nazorg.

De tips van de week op een rijtje

Tip #1

Naast dat jouw organisatie ongetwijfeld een opvang- en nazorgprotocol heeft, er een teamleider is en je collega’s hebt die je voor je klaar staan, is er vooral één persoon het allerbelangrijkste als het gaat om jouw opvang na een (heftig) incident. En die persoon is niemand minder dan jijzelf! Geef na een incident vooral aan wat jij nodig hebt of denkt nodig te hebben.


Tip #2

Als er net een incident heeft plaatsgevonden is er vaak tijdelijk chaos. Ook in je hoofd. Je zit dan vaak niet te wachten om te zoeken in een, vaak log en onoverzichtelijk, systeem. Weet dus vooraf tot wie je je kan wenden na een incident, wat eventuele protocollen verder aangeven en wat je kan verwachten.


Tip #3

Er zit geen houdbaarheidsdatum aan de impact die een gebeurtenis mag hebben. De verwerking mag zijn tijd duren en moet zich niet laten leiden door de waan van de dag. Neem het echter wel serieus als die impact je negatief beïnvloed op het werk of in je privé leven. Trek dan tijdig aan de bel!


Tip #4

Maak incidenten bespreekbaar. Bagatelliseer het niet en laat de waan van de dag je niet weerhouden. Grenzen blijven verleggen, als het gaat om ongewenst gedrag of andere onveilige situaties, zorgt doorgaans niet voor een veiliger werkklimaat.


Tip #5

Agressie-incidenten en andere onveilige situaties zijn altijd het melden waard. Bij je leidinggevende en/of in het aanwezige meldsysteem. Om er van te leren, indien nodig nazorg te regelen of om andere maatregelen te treffen om het werk veilig(er) te maken.


Tip #6

Iedereen wil collega’s goed opvangen. Er zijn echter een aantal valkuilen; We stellen veel vragen, bagatelliseren het incident, dragen oplossingen aan, sturen de collega naar huis. Met de beste intenties, maar wellicht niet wat je collega nodig heeft. Een helpende vraag is: ‘Wat heb jij nu nodig?’


Tip #7

Na een ingrijpende gebeurtenis zijn we geneigd onze opvang te richten op de betrokken hulpverlener(s). Heel goed natuurlijk. Vergeet echter niet de overige betrokkenen. Zoals flexwerkers, patienten en/of familieleden. Ook deze personen zullen opvang en nazorg zeer waarderen.


Tip #8

Willen leren van een incident is goed. Kies hiervoor wel het juiste moment. Vlak na een incident zijn betrokkenen vaak nog niet in staat de situatie los te zien van de emoties die het oproept. Pas na goede opvang en een periode van verwerken, is het analyseren en leren van een incident mogelijk.


Tip #9

Is er een collega betrokken geweest bij een incident en geeft deze aan nergens last van te hebben terwijl jij je zorgen maakt over diens functioneren? Maak dit ook bespreekbaar. Ook jij moet veilig en prettig kunnen werken. Soms heeft iemand een zetje nodig om in te zien, of bespreekbaar te maken, dat een incident impact heeft gehad.


Tip #10

Toch meer nazorg nodig dan vooraf voorzien of verwacht? Er later op terugkomen kan altijd! Kijk vooral wat er mogelijk is binnen de eigen organisatie. Vaak kan de vertrouwenspersoon je heel goed begeleiden bij het vormgeven van de juiste nazorg. Of maak gebruik van je huisarts of slachtofferhulp.nl.

Poster

Hieronder vind je de tips van de week gebundeld in een te downloaden poster op A4 formaat. Hang ze op in het verpleegkundig kantoor of toilet, stop ze in je agenda of sla ze op in je telefoon. Af en toe even nalezen en dan toepassen in de praktijk. Behaal (kleine) succesmomentjes voor jezelf, dan is leren leuk en wordt het je vanzelf eigen!

Download hier de posters:

Poster Tip van de Week: Opvang en Nazorg deel 1

Poster Tip van de Week: Opvang en Nazorg deel 2